Vien, po te ne vai
vuo sta sul cu te
e nun me cirche mai

Vien, mal me fai
po t ne vai cu te
e nun m cirche mai

Bom Bom, chilly chilly bom.
Yes i know, my way

Vien, po te ne vai
vuo sta sul cu te
e nun me cirche mai

Vien, mal me fai
po t ne vai cu te
e nun m cirche mai

Bom Bom, chilly chilly bom.
Yes i know, my way.

A notte è nu show
ca nuije
mostramm a lun.
Si nun ce ver nisciun
nun può mai capì a luce
nisciun è cu te

Pcche ognun è sulo.
allora tu: vien.
(A vote può chiagnere sangue,
può chiagnere bucì, fessarì.)

Vien, po te ne vai
vuo sta sul cu te
e nun me cirche mai

Vien, mal me fai
po t ne vai cu te
e nun m cirche mai

Bom Bom, chilly chilly bom.
Yes i know, my way

Vien, po te ne vai
vuo sta sul cu te
e nun me cirche mai

Vien, mal me fai
po t ne vai cu te
e nun m cirche mai

Bom Bom, chilly chilly bom.
Yes i know, my way.